You want to be an au pair? click here X

06 – 244 65 65 7
au pair bemiddeling
1. Telefonisch contact Wilt u meer informatie over Hoom een au pair, dan kunt u contact met ons opnemen. Dit contact biedt totaal geen verplichtingen. Tijdens het eerste telefonisch onderhoud zullen wij u vragen of u de procedure wilt inzetten. Wanneer u daar klaar voor bent zullen wij samen een afspraak maken voor een introductiegesprek.

2. Intakegesprek Dit gesprek is bedoeld als eerste stap naar bemiddeling. Wij controleren tijdens dit bezoek of u volgens de Nederlandse Staat voldoet aan de eisen die gesteld worden om een au pair in huis te kunnen nemen. Vervolgens nemen wij een uitgebreide vragenlijst af, zodat wij iets meer zicht krijgen op uw gezinssituatie. Dit formulier is de basis van uw dossier. Dit dossier bevat verder een paar duidelijke foto's van uw gezin en de “Dear au pair” brief. In deze familiebrief vertelt u iets over uw gezin en probeert u globaal uit te leggen hoe een week er doorgaans uit zal zien voor de au pair. Tot slot worden onze algemene voorwaarden besproken, waarna u kunt besluiten om ons een zoekopdracht te geven. Alleen voor een eerste plaatsing van een au pair is een introductiegesprek verplicht.

3. Contact maken met de au pair Na het intake gesprek gaat Hoom au pair op zoek naar een geschikte kandidaat. Via e-mail ontvangt u het dossier, een video en foto's van de kandidaat, 'Dear family' brief en een medische verklaring. Het gastgezin bepaald of zij de kandidaat iets vinden en contact met haar willen. Hoom au pair geeft aan op welke wijze contact kan worden gelegd. Dit is meestal via telefoon of e-mail. De au pair heeft dan inmiddels het dossier van het gastgezin ontvangen. Is na het contact uw indruk onveranderd, dan kunt u door middel van het invullen en ondertekenen van de opdrachtbevestiging, aan Hoom au pair de opdracht geven alles te regelen.

Voor elke au pair in Nederland, dient het gastgezin volgens de wet een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd aan te vragen. In de meeste gemeenten kan dat gewoon bij de afdeling Burgerzaken. Het verblijfsdocument is maximaal een jaar geldig. De kosten in de vorm van leges bedragen ca. 30 Euro. Het gastgezin en de au pair zijn verantwoordelijk voor de aanvraag. Au pairs uit Hongarije hoeven niet in het bezit te zijn van een "Machtiging Voorlopig Verblijf" (M.V.V.).
4. Zaken die geregeld moeten zijn alvorens de au pair naar Nederland komt: •Au pair reisticket reserveren •Verzekeringen afsluiten •Taalcursus mogelijkheden uitzoeken •Contract tussen au pair en gastgezin regelen

Wij regelen de bus- of vliegticket voor de au pair. Nadat het gastgezin de kosten voor de reis en het voorschot naar Hoom au pair heeft overgemaakt, zullen wij de tickets reserveren.

Het gastgezin is verantwoordelijk voor het afsluiten van een ziektekosten-, aansprakelijkheids- en reisverzekering voor de au pair. Hoom au pair informeert en ondersteunt u bij het afsluiten van de verzekering. De ISIS au pair verzekering is speciaal gemaakt voor gastgezinnen en hun au pairs en heeft een aantal handige voordelen die u niet via een gewone ziektekostenverzekering kunt regelen. Bijvoorbeeld als de au pair een ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt en gerepatrieerd moet worden. Of als de au pair goederen van het gastgezin beschadigt. Ook de financiële gevolgen van annulering van de au pair (cursussen, inschrijfgeld etc. ) zijn onder bepaalde voorwaarden gedekt.

Hoom au pair informeert het gastgezin over de mogelijkheden en prijzen voor de au pair een taalcursus te volgen bij u in de buurt.

Tussen het gastgezin en de au pair wordt een overeenkomst gesloten waarin alle gemaakte afspraken worden vastgelegd. Hoom au pair regelt het contractformulier, maar wij maken u erop attent dat dit contract slechts geldt tussen u en de au pair. Hoom au pair is alleen een tussenpersoon die u en de au pair zo goed mogelijk begeleidt.

5. Aankomst van de au pair Het gastgezin is verantwoordelijk voor het ophalen van de au pair bij haar/zijn aankomst in Nederland. Tegen een vergoeding van 30 euro kan Hoom au pair het ophalen en het vervoer van Eindhoven Airport naar het treinstation regelen. Hoom au pair zal na enige tijd informeren of alles naar wens is.