You want to be an au pair? click here X

06 – 244 65 65 7
au pair bemiddeling

Als gastgezin deelnemen aan het au pair programma is zich vooral realiseren dat het een cultureel uitwisselingsprogramma betreft. Het gastgezin biedt de au pair een “thuis” aan waarbij de au pair nieuwe levenservaringen opdoet o.a. op cultureel gebied. De verwachting is dat de au pair als volwaardig gezinslid wordt geaccepteerd.

Het gastgezin: Bestaat uit minimaal 2 personen en beschikt over voldoende financiële draagkracht.
 • Reiskosten: Reiskosten komen voor rekening van het gastgezin, in de vorm van een vliegticket. De au pair wordt opgehaald door het gastgezin na de aankomst in Nederland.

  Kost en inwoning: De kosten verbonden aan eten en drinken komen volledig voor rekening van het gastgezin. De au pair staat ingeschreven op het adres van het gastgezin terwijl hij/zij op dat adres ook feitelijk regulier aanwezig moet zijn en daadwerkelijk verblijft. Met andere woorden de au pair leeft en woont op het adres van het gastgezin, alwaar de au pair de beschikking dient te hebben over een zelfstandige kamer met minimaal één raam, bed, bureau met stoel, etc. De au pair dient de gelegenheid te hebben tot badgelegenheid wanneer dat wenselijk is.

  Zakgeld: 340,00 Euro per maand onverminderd of de au pair 30 uur per week activiteiten binnen het gastgezin uitvoert.

  School- c.q. cursuskosten: De au pair moet de mogelijkheid krijgen om taalcursussen te volgen. De kosten hiervan (tot een maximum van 300,00 Euro per jaar) komen voor rekening van het gastgezin. http://www.taalthuis.nl

  Verzekeringen: Het gastgezin draagt ervoor zorg dat de au pair is verzekerd (ongevallen, ziektekosten en voor aansprakelijkheid) voor de gehele periode dat de au pair bij u verblijft.

  Werktijden: Maximaal 30 uur per week verdeeld over 5 dagen waarbij de au pair maximaal 8 uur per dag werkzaamheden mag verrichten. Oppaswerkzaamheden worden verricht gedurende maximaal 3 avonden per week. De au pair heeft recht op een vrije tijd van 2 dagen per week, minimaal een keer per maand een volledig weekend. Vakantie is toegestaan in de vorm van 1 week betaald verlof per 6 maanden.