You want to be an au pair? click here X

06 – 244 65 65 7
au pair bemiddeling
Een au pair is iemand (merendeel is vrouw, maar het zou ook een man kunnen zijn) 18-26 jaar oud, die wordt opgenomen in het gezin en leert op deze wijze de cultuur, taal en gewoonten van het land kennen, in ruil voor het zorgen voor kinderen van de gastgezinnen en het deelnemen in licht huishoudelijk werk. Hij/zij heeft minimaal een redelijke beheersing van de Engelse of Duitse taal.

Au pair plus is iemand met een gepaste opleiding c.q. ervaring om voor kinderen te zorgen die extra aandacht vragen (baby’s, invalide kinderen etc.).

Een au pair neemt deel aan het gezinsleven als een volwaardig lid van het gezin en tegen kost, inwoning en zakgeld helpt hij/zij mee in het huishouden, met als voornaamste werkzaamheden de kinderen te verzorgen en op te vangen.

Een au pair heeft als belangrijkste taken het verzorgen van de kinderen van het gastgezin. Het is dus belangrijk dat hij/zij van kinderen houdt. Onder verzorgen wordt verstaan dat de au pair de kinderen aan- en uitkleedt, ontbijt en middageten voor ze verzorgd, hij/zij hun naar school brengt en ophaalt en natuurlijk met ze speelt. Daarnaast blijft natuurlijk voldoende tijd over voor andere leuke activiteiten.

Een au pair mag niet de rol van de moeder overnemen. Zij mag niet in haar eentje voor het kind verantwoordelijk zijn.
 • Zakgeld: 340,00 Euro per maand onverminderd of de au pair 30 uur per week activiteiten binnen het gastgezin uitvoert en maximaal Euro 340,00 per maand.

  Werktijden: Maximaal 30 uur per week verdeeld over 5 dagen waarbij de au pair maximaal 8 uur per dag werkzaamheden mag verrichten. Oppaswerkzaamheden worden verricht gedurende maximaal 3 avonden per week.

  Verblijfsperiode: Een au pair verblijft bij een gastgezin maximaal voor een aaneengesloten periode van 12 maanden.

  Vrije tijd: 2 Dagen per week, minimaal één keer per maand een volledig weekend.

  Vakantie: Een au pair heeft recht op 2 weken vakantie per 12 maanden, tijdens deze periode wordt het zakgeld doorbetaald. Indien de au pair korter verblijft dan 12 maanden, heeft de au pair recht op vakantie naar verhouding.

  Werkzaamheden die de au pair mag verrichten:

  De kinderen wekken, baden en aankleden Eten maken voor de kinderen, de kinderkamers opgeruimd houden, de bedden opmaken De kinderen naar school brengen/ophalen De kinderen begeleiden naar activiteiten, sportclub, … Oppassen / spelen / huiswerk Babysitten maximaal 2 avonden per week Planten water geven en verzorgen Huisdieren uitlaten en eten/drinken geven Vuilniszakken buitenzetten mits begane grond Afwassen Vaatwasser in en uitramen Simpele maaltijd bereiden Keuken opruimen en gebruikelijk schoonhouden Kleine boodschappen doen Was in wasmachine doen Was/kleiding opramen Strijken Opruimen en schoonhouden eigen kamer van de au pair Opruimen en schoonhouden algemeen, schoonhouden floer Stofzuigen Stoffen