You want to be an au pair? click here X

06 – 244 65 65 7

au pair bemiddeling

  • au pair bemiddeling

    met passie en vertrouwen
Gastgezin
Deelnemen aan het au pair programma is zich vooral realiseren dat het een cultureel uitwisselingsprogramma betreft. Het gastgezin biedt de au pair een “thuis” aan waarbij de au pair nieuwe levenservaringen opdoet o.a. op cultureel gebied. De verwachting is dat de au pair als volwaardig gezinslid wordt geaccepteerd.
Au pair
Een au pair is iemand van 18-30 jaar oud, die wordt opgenomen in het gezin en leert op deze wijze de cultuur, taal en gewoonten van het land kennen, in ruil voor het zorgen voor kinderen van de gastgezinnen en het deelnemen in licht huishoudelijk werk. Hij/zij heeft minimaal een redelijke beheersing van de Engelse of Duitse taal.
IND Erkend
Hoom au pair is een IND erkend referent. Door onze jarenlange ervaring, passie, werkwijze en onze nauwe band met Hongarije, kunnen wij op een goede manier bemiddelen tussen uw gezin en een geschikte au pair.

Hoom au pair is een Nederlands aupair bureau met Hongaarse wortels, gespecialiseerd in het selecteren en plaatsen van Hongaarse au pairs in Nederland.

Wij hebben veel kennis en ervaring van beide landen zoals de taal, mentaliteit van de mensen en hun gewoonten. Waarin Hoom au pair zich onderscheidt is, dat wij zowel met het gastgezin als met de au pair kandidaten persoonlijk kennismaken tijdens ons interview. Zo krijgen wij een totaalbeeld van alle wensen en eisen van beide kanten. Met deze kennis van zaken proberen wij een brug te slaan tussen de 2 landen en daarmee de perfecte match te maken tussen de au pair en het gastgezin.

U staat op het punt om een belangrijke keuze te maken. Wie is de juiste kandidaat om het ‘nieuwe familielid’ te worden. Ondanks onze grondige selectie en uitgebreide gegevens van de au pairs – die wij op juistheid controleren – blijft het moeilijk. Daarin willen wij u een handje helpen, door middel van onze videopresentaties. In een persoonlijke ontmoeting is men al na 7 seconden in staat om een bepaald beeld te vormen van iemand. Door onze video krijgt u die extra informatie over de au pair kandidaten, die u d.m.v. een foto nooit krijgt.

au pair bemiddeling